Begeleiding

Met behulp van deze website worden cliënten begeleid in het oplossen van hun problemen. Zo nodig wordt er doorverwezen naar andere professionals. Begeleiding.org is gericht op cliënten die leerbaar zijn. Met leerbaar wordt in deze bedoeld, dat de cliënt begeleiding zoekt om zijn of haar problemen op te lossen.

Deze website is bedoeld voor zowel particulier als zakelijk gebruik en streeft innovatief ondernemerschap na.

U kunt terecht voor de volgende vragen:

 • Verwerking
 • Relatieproblemen
 • Eenzaamheid
 • Identiteitsproblemen
 • Relationeel geweldbegeleiding door Yves Wolbers
 • Opvoedingsproblemen
 • Leven in een andere cultuur
 • Echtscheiding
 • Meervoudige problematiek
 • Arbeidsproblemen
 • Gezondheidsproblemen
 • Financiële problemen
 • Stress
 • Conflicthantering
 • Casemanagement
 • Pestgedrag
 • Internet hulpverlening

Naast individuele begeleiding kan begeleiding of een training/cursus aan groepen geboden worden.

U kunt de begeleiding zien als die van een personal coach

Wanneer er gewerkt moet worden, wanneer er een dokter nodig is en wanneer er verbetering mogelijk is, krijgt u tips. Een coach kijkt en luistert naar u als cliënt en zal op een gepaste wijze antwoord geven op uw vraag. In dit antwoord zal het doel zijn dat u in de toekomst zelfstandig met problemen om kunt gaan.

 

Comments are closed.