Administratie ordenen

Het bijhouden van de administratie is niet altijd even gemakkelijk. Met de onderstaande lijst kunt u controleren wat u nog lastig vindt en of u dit nog wilt leren. Om te weten hoe u de lijst in kunt vullen moet u eerst weten wat de kopjes betekenen:

  • Onder het kopje ‘Kunde’ staan vaardigheden of ahulp bij administratiectiviteiten die horen bij het doen van de administratie;
  • Bij iedere ‘Kunde’ ziet u een korte uitleg voor als het u niet duidelijk is wat er wordt bedoelt;
  • Onder het kopje `Kan ik dit al?’ kunt u het rondje bij ‘Ja’ of ‘Nee’ inkleuren om te laten weten of u de ‘Kunde’ al zonder hulp van een ander uit kunt voeren;
  •  Onder het kopje ‘Wil/kan ik in leren’ kunt u inkleuren of u denkt dat u de kunde nog wilt/kunt leren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw gedachten te vol zitten om te leren hoe u de administratie bij kunt houden of dat u bijvoorbeeld niet kunt lezen .

Wanneer een cliënt de lijst invult, wordt het duidelijk waar er bij het op orde brengen van de administratie nog hulp nodig is.

Wees bij het invullen van de lijst eerlijk mogelijk, zodat u na het invullen van de lijst kunt bekijken waar u in het bijhouden van de administratie nog in kunt verbeteren. Eventueel kunt u hier begeleiding bij krijgen van een welzijnsorganisatie of andere begeleider.

Administratie op orde brengen

Bij het ordenen van de administratie komt meer kijken dan de post op een stapel leggen.

Kunde Kan ik dit al? Wil/kan ik leren

Brieven openen

Durft u brieven te open?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Brief schrijven

Lukt het om een nette brief te schrijven en op te schrijven wat u bedoelt?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Brieven met moeilijke woorden begrijpen

In een brief staan soms woorden die u dagelijks niet vaak tegen komt, begrijpt u deze woorden?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Weet hoe lang u de brieven moet bewaren

Een belastingbrief, een betaalde rekening of de polisvoorwaarden. Weet u hoelang u welke post moet bewaren?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Administratie op datum leggen

Lukt het u om de datum op de brief te vinden en de brieven op volgorde van datum te leggen met de oudste brief onderop?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Administratie per bedrijf sorteren

2 rekeningen bij 1  deurwaarder of de belastingen, kunt u ze uit elkaar houden?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Overzichtelijk opbergsysteem gebruiken

Kunt u een brief makkelijk en snel terugvinden?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Juistheid van een rekening controleren

Weet u hoe u kunt controleren of de rekening klopt en er niet te veel of te weinig is betaald?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Administratie bijhouden

Lukt het u om post uit de brievenbus netjes op te ruimen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

 

Contact met een bedrijf

Wanneer u een vraag heeft aan een bedrijf, kan het nodig zijn om contact met ze op te nemen.

Kunde Kan ik dit al? Wil/kan ik leren

Telefoongesprek met een bedrijf voeren

Lukt het u om een bedrijf op te bellen en uw vraag uit te leggen als u een vraag heeft over een rekening of bijvoorbeeld de verzekering?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Een brief aan een bedrijf schrijven

Als u een vraag heeft en u wilt een brief sturen, weet u dan wat u in de brief kunt zetten en hoe de brief er uit moet zien?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Rekening betalen

Weet u hoe u een rekening, met bijvoorbeeld een acceptgiro of telebankieren, aan een bedrijf kunt betalen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

 

Diensten en voorzieningen

Als u burger bent in Nederland, heeft u rechten en plichten. U moet soms betalen, uzelf verplicht beschermen en u kunt soms meer geld krijgen of terugkrijgen dan uw vaste inkomen.

Kunde Kan ik dit al? Wil/kan ik leren

Weet welke belasting er betaald moet worden

Accijns, afvalbelasting, waterschapsbelasting, etc.. Weet u welke u moet betalen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Belastingaangifte doen

Ieder jaar kunt u mogelijk belastinggeld terugkrijgen of moet u bijbetalen, doet u dit?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Belastingen betalen

Iedere belasting moet op een andere datum en op een andere manier betaald worden, betaalt u al uw belastingen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Weet op welke toeslagen u recht heeft

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang, krijgt u alles waar u recht op heeft?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Toeslagen aanvragen

Een formulier invullen of DigiD gebruiken, lukt het u om bijvoorbeeld zorgtoeslag aan te vragen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Kwijtschelding aanvragen

Bij een minimaal inkomen hoeft u mogelijk niet te betalen, heeft u al geld bespaard?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Weet op welke uitkering u recht heeft

Ziekte of geen baan? Als u niet werkt, kunt u misschien wel geld ontvangen. Weet u welke uitkering u mogelijk nodig heeft?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Uitkering aanvragen

Haalt u het geld bij het UWV of bij de SVB en via een formulier of digitaal? Weet u hoe u extra geld aan moet vragen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Begrijpt een loonstrook

Hoeveel geld u krijgt staat op papier; bruto, netto, loonheffing, etc.. Begrijpt u al die namen die met uw inkomen te maken hebben?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Weet welke verzekeringen er nodig zijn

Uw auto, WA, begrafenis, etc., weet u waar u uzelf tegen kunt beschermen?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Verzekeringen afsluiten

De ene verzekering is verplicht en de ander een extra bescherming, heeft u zich al minimaal beschermt?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

 

Inzicht in geld

Om er achter te komen hoeveel u kunt uitgeven of hoeveel u nog moet betalen is het belangrijk om overzicht te hebben.

Kunde Kan ik dit al? Wil/kan ik leren

Inkomsten/uitgaven lijst maken

Om er achter te komen of u geld te kort komt of geld overhoudt kunt u opschrijven hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld u uitgeeft. Heeft u al een overzicht gemaakt?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Schuldenoverzicht maken

Als u rekeningen nog niet heeft betaald en u weet niet meer hoeveel u precies aan wie moet betalen, dan kunt u door uw rekeningen op te schrijven, uzelf overzicht geven.

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Plan om geld te sparen

Een wasmachine die kapot gaat of een vakantie in de zomer. Als u opschrijft hoeveel u elke maand over gaat houden aan geld, dan weet u ook waar u geld aan uit kunt geven.

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

 

Ondersteuning bij uw vragen

Het kan gebeuren dat het niet lukt om iets zelf op te lossen. Het vragen om hulp kan er voor zorgen dat een ander advies geeft waardoor een probleem toch nog opgelost kan worden.

Kunde Kan ik dit al? Wil/kan ik leren

Weet waar er om hulp gevraagd kan worden

Het kan voorkomen dat u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat een rekening niet klopt of u de post niet open durft te maken. Weet u waar u dan voor ondersteuning terecht kunt?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

Kan om hulp vragen

Vragen om hulp is niet altijd makkelijk, misschien schaamt u zich of wilt u eigenlijk alles liever zelf doen. Lukt het u om hulp te vragen als u het zelf niet lukt een oplossing te vinden?

O Ja                 O Nee O Ja                 O Nee

 

 

Datum: 10 oktober 2012
Auteur: Yves Wolbers

Inhoud van begeleiding.org gebruiken? Neem contact op met Yves Wolbers.

 

Comments are closed.